Palkitseminen

Keimola FK-kerho palkitsee vuosittain jäsenistöään erilaisin kriteerein.
Kerhomestaruuspalkinnot jaetaan vain kerhon lisensseillä ajaville kuljettajille luokittain.
Valinnat tehdään pääsääntöisesti luokan valtakunnallisen pääsarjan mukaan. Muutoksia voi olla, mikäli kyseisen pääsarjan taso tai kuljettajamäärät ovat mainittavasti pääsarjassa heikommat, kuin jossakin toisessa kilpailevassa maamme sarjassa. Valitun pääsarjan perään sijoitetaan luokittain muut kerhoa edustaneet kuljettajat Keimola CUP sarjasta, jos em. sarja ei ole ollut luokan pääsarjana.
Pääsääntöisesti katsotaan ensin AKK:n sarjat, toiseksi Suomen Kartingliiton sarjat, kolmanneksi Keimola CUP ja sen jälkeen kaupalliset ja muut valtakunnalliset ja merkittävät sarjat (ei kuitenkaan muiden kerhojen järjestämiä ns. kerhokilpailuita tai niiden sarjoja). Mikäli luokkaa ei ajeta tai kerholta ei löydy edustusta luokasta, jätetään palkinnot jakamatta kyseisen luokan osalta.

Kiertopalkinnot ovat ikuisesti kiertäviä, ja ne tulee palauttaa aina seuraavan kauden päätyttyä 1.10 mennessä Helsingin Kartingradalle.

Stipendejä kerho pyrkii myöntämään vuosittain aktiivisimmille ja menestyksekkäimmille jäsenille. Stipendin saantiin vaikuttavat jäsenen kokonaisvaltainen toiminta ja aktiivisuus kerhossa. Huomioitavia asioita ovat ensisijaisesti kerhotoiminnan aktiivisuus eri toimissa ja tapahtumissa, kuten toimitsija tehtävät, talkoot, osallistuminen erilaisiin kerhon aktiviteetteihin (Drivers' Club ja Activity Club) sekä kilpailujen määrä ja menestyminen.

Hallitus keskuudessaan vuosittain päättää lopullisesti myönnettävien stipendien saajat ja summat

Palkinnot ja stipendit tulee noutaa henkilökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa sen myöntö ja / tai jakamishetkestä. Palkintoja tai stipendejä ei lähetetä postitse. Noutamatta jätetyt palkinnot ja stipendit siirtyvät takaisin kerholle ja edelleen jaettaviksi. Noutaminen tapahtuu Helsingin Kartingradalta sen aukioloaikoina tai erikseen sovittavan toimintamallin mukaisesti.

Sääntö koskee myös kilpailukohtaisia palkintoja.

Tämä säännöstö on suuntaa antava, ja hallitus voi tästä halutessaan / tarvittaessa poiketa.

Kerhomestaruus ja kiertopalkinnot

Alla mainittujen karting luokkien lisäksi palkitaan Keimola FK-kerhon lisenssi kuljettajat muista moottoriurheilulajeista kuten Mini 1000, Formula luokat, GT2, GT3 ja muut mahdolliset edustetut luokat. Palkitseminen tapahtuu aina luokan pääsarjan mukaan kuten SM-sarja. Mikäli kerholla on edustusta muiden mainitsemattomien luokkien joukossa, huomioidaan niitä tarvittaessa pääsarjan mukaan.

Cadet

Kerhomestaruus Keimola CUP sarja menestyksen mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Harrastaja 85 (Pikku Mini)

Kerhomestaruus Keimola CUP sarja menestyksen mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Mini 60

Kerhomestaruus Keimola CUP sarja menestyksen mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Raket Micro

Kerhomestaruus Keimola CUP sarja menestyksen mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Raket junior

Kerhomestaruus Suomen Kartingliiton sarja menestyksen mukaan.

Raket

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan

Raket 120

Kerhomestaruus Keimola CUP sarja menestyksen mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Mini 60 (KF6)

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Yamaha junior

Kerhomestaruus Suomen Kartingliiton sarja menestyksen mukaan.

Yamaha

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan

Rotax junior

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan.

Rotax Max

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan.
Voittaja saa lisäksi kiertopalkinnon

Rotax DD2

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan.

TAG

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan.

KFJ

Kerhomestaruus SM sarja menestyksen mukaan.

KF

Kerhomestaruus SM sarja menestyksen mukaan.

KF1

Kerhomestaruus SM sarja menestyksen mukaan.

KZ2

Kerhomestaruus SM sarja menestyksen mukaan.

F250

Kerhomestaruus pääsarjan mukaan.

Fossiilisarjan paras joukkue

Fossiilisarjan ensimmäiseksi sijoittunut joukkue palkitaan kiertopalkinnolla

Kerhon paras Fossiilijoukkue

Keimola FK-kerhon Fossiilisarjan paras joukkue joka koostuu kokonaisuudessaan Keimola FK-kerhon lisensseillä kilpailevista kuljettajista (jokainen lähtö) palkitaan henkilökohtaisesti.
Voittajajoukkue saa lisäksi kiertopalkinnon

Vuoden Keimola FK-kerhon kuljettaja

Palkitaan kiertopalkinnolla. Hallitus valitsee vuosittain seuran kuljettajista parhaan kuljettajan omilla kriteereillään.

Lisäksi kerho voi halutessaan jakaa muita muistopalkintoja vuosittain, joita voi olla esimerkiksi. Vuoden Kerholainen, Vuoden Duunari, Vuoden Tiedottaja tai muusta ansaitusta syystä.

Edellä mainittujen lisäksi Keimola FK-kerho voi halutessaan ehdottaa jäsenelleen AKK:n tai Suomen Kartingliiton pronssisia, hopeisia tai kultaisia ansiomitaleita. Näitä ansiomitaleita voidaan antaa myös vuoden muina ajankohtina.

Kilpailukohtainen palkitseminen

Keimola CUP osakilpailupalkinnot

Kilpailutulosten tultua hyväksytyksi Keimola FK-kerho palkitsee jokaisen Keimola CUP kilpailuun osallistuneen kuljettajan luokasta ja sijoituksesta riippumatta.

Keimola CUP Kestävyysajo (ei kuulu Keimola CUP sarjaan)

Kilpailutulosten tultua hyväksytyiksi palkitaan kaikki osallistuneet kuljettajat jokaisesta luokasta.

Keimola CUP sarjapalkinto

Sarjapalkinnot jaetaan kestävyysajojen yhteydessä kaikille kuljettajille, jotka ovat osallistuneet vähimmissään kolmeen osakilpailuun.

Fossiilisarja osakilpailupalkinnot

Osakilpailuista palkitaan aina kolme parasta joukkuetta. Palkitseminen tapahtuu aina seuraavan kilpailun alussa ohjaajakokouksen yhteydessä. Viimeisen osakilpailun palkinnot jaetaan kestävyysajojen yhteydessä.

Fossiili Kestävyysajot (ei kuulu Fossiilisarjaan)

Kestävyysajoista palkitaan 10 parasta joukkuetta rahapalkinnoilla. Palkitseminen tapahtuu aina erikseen ilmoitetussa paikassa ja ajankohtana.

Fossiilisarjan sarjapalkinnot

Sarjaan osallistuneista joukkueista palkitaan 10 parasta joukkuetta. Palkitseminen tapahtuu aina erikseen ilmoitetussa paikassa ja ajankohtana. Sarjavoittaja joukkue palkitaan lisäksi moottorilla ja kiertopalkinnolla.